စီးပွားရေးနှင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့

NCC Level 5 Diploma in Computing with Business Management (L5DCBM)

NCC Level 5 Diploma in Computing with Business Management သည် UK တက္ကသိုလ်၏ ဒုတိယနှစ်နှင့်ညီမျှသည်။

NCC Level 5 သည် Level 4 (L4DCBM) ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး အဆင့်မြင့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသား / သူများသည် ပိုမိုနက်နဲသော သတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများ၊ Database တည်ဆောက်ပုံများနှင့် စီးပွားရေး လည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းကို ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် သင်ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် (၈) ခုကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ NCC မှ ချီးမြှင့်မည့် Level 5 Diploma in Computing with BM ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။


Candidates must pass all eight units to be awarded with the
Level 5 Diploma in Computing with BM certificate from NCC Education.

Dynamic Websites
Business IT Project
Information Systems Analysis
Database Design and Development
Principles of Business Operations
Information Systems and Organizations

Programme Fees (In-person) – 5,875,000 MMK

Old Students Discount
1 Distinction - 200,000 MMK, 1 Merit - 100,000 MMK
(Base on Attendance and Exam Performance of the 1st Year)

Exam Fees - 2,000,000 ~ 2,300,000 MMK (exclude re-sit and transfer fees)
***Exam Fees များသည် Intake အလိုက် Exchange rate ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Additional Payment
Oversea Excursion Trip

Notes
UK ဘက်မှ Programme အလိုက်တက်ရောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသော နှစ်များရှိပါသဖြင့် သတ်မှတ်ကာလကျော်ပြီး ဘာသာရပ်အားလုံးမအောင်မြင်ပါက Exam Fees နှင့် Extension Fees များပြန်လည်ပေးသွင်းပြီး တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။

NCC Level 5 Diploma in Computing with Business Management အောင်မြင်ပြီးဆုံးပါက ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်သောနိုင်ငံများ
UK
UK
Australia
Australia

NCC Level 5 Diploma in Computing with Business Management ပြီးဆုံးပါက NCC Education နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကျောင်းများသို့ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
(IELTS Result များနှင့် မိမိတို့နှစ်အလိုက် ရရှိထားသော Grade များအပေါ်မူတည်ပြီး တက်ရောက်ရသည့်နှစ်များ တက္ကသိုလ်များကွဲပြားနိုင်ပါသည်။)


L5DCBM တွင် သင်ကြားရသောဘာသာရပ်များ

This unit equips students with a range of tools in order to analyse the function and requirements of information systems, as well as the skills to compare systems analysis models and to examine them in the wider context of the Internet and the social, economic and political climate of an organisation.

This unit builds on existing knowledge of both databases and web design in order to build dynamic websites and also equips students with a range of skills to present content on the World Wide Web.

This unit helps students to appreciate and understand business operations in both the manufacturing and services sectors. It will cover the basic principles of operations within a global context from three key perspectives: understanding operations, designing operations and managing operations.

This unit provides students with the opportunity to gain practical experience in developing system solutions to open-ended problems derived from the real world.

This unit introduces students to the subject of information systems and technology in organisations, taking a broad perspective on how it can be managed effectively within the organisational context. Students will be able to demonstrate an appreciation of the role of information systems in the modem organisation, including the management of social, cultural and political aspects that are important to the successful adoption of technology.

This unit allows students to develop skills in the design and development of databases and database management systems, as well as investigating enterprise applications of databases.

NCC DCBM ပြီးဆုံးသွားပါက ဘွဲ့ရသည်အထိ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်များ
– Glasgow Caledonian University, UK
– London Metropolitan University, UK
– Manchester Metropolitan University, UK
– Middlesex University, UK
– Nottingham Trent University, UK
– Northumbria University, UK
– University of Central Lancashire, UK
– University of Greenwich, UK
– The University of Northampton, UK
– University of Worcester, UK
– University of the West of England, UK
– CQ University Australia, Australia
– Deakin University, Australia
– Southern Cross University, Australia