စီးပွားရေးနှင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့

NCC Level 4 Diploma in Computing with Business Management (L4DCBM)

NCC Level 4 Diploma in Computing with BM သည် UK တက္ကသိုလ်ဘွဲ့၏ပထမနှစ်ဖြင့် ညီမျှသောသင်တန်းဖြစ်သည်။

Information Technology နှင့် ပတ်သက်သော ဘာသာရပ်များအပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပညာရပ်များကို သင်ယူ ရမည်ဖြစ်သည်။

ကျောင်းသူ/သားများသည် စီးပွားရေးနှင့် IT လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လိုအပ်သည့် ကွန်ပျူတာစနစ်များ၊ ကွန်ရက်များ၊ Database များနှင့် စီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။

သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် (၈) ခုကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ရမည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ NCC မှချီးမြှင့်မည့် Level 4 Diploma in Computing with Business Management ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။


Candidates must pass all eight units to be awarded with the
Level 4 Diploma in Computing with Business Management certificate from NCC Education.

Essentials of Management
Computer Systems
Computer Networks
Understanding Business Organisations
Databases
Designing and Developing a Website
eBusiness
Skills for Computing

Programme Fees (In-person) – 5,575,000 MMK

Scholarship Discount
3 Distinctions and Above - 10% Discount
Eng 60+ - 100,000 MMK
Eng Distinction - 200,000 MMK

Additional Payment

 • Exam Fees - 1,700,000 ~ 1,900,000 MMK (exclude resit and transfer fees)

  ****Registration Fees နှင့် Exam Fees များသည် Intake အလိုက် Exchange rate ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

 • Uniform Fees & Trip Fees

  • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာအမှတ် ၆၀ နှင့် အထက်ရရှိသူများ (သို့မဟုတ်) IGCSE "First Language English" Grade Awarded A အထက်ရရှိသူများ (သို့မဟုတ်) IELTS Overall Band 5.0 နှင့် အထက်ရရှိသူများသည် Strategy First University မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော English စာ အတန်းများ မဖြစ်မနေ တက်ရောက်ရန်မလိုပါ။
  • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာအမှတ် ၆၀ နှင့် အထက် (သို့မဟုတ်) IGCSE "First Language English" Grade Awarded A နှင့် အထက် (သို့မဟုတ်) IELTS Overall Band 5.0 နှင့် အထက်ရရှိထားခြင်း မရှိပါက အတန်းများတက်ရောက်သည့်အခါနှင့် Assignmentများရေးသည့်အခါတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် Strategy First University မှ Level အလိုက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော English စာ အတန်းများကို မဖြစ်မနေတက်ရောက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • IELTS Overall Band 5.0 နှင့်ညီမျှသည့် အခြားသော English Level Test များ ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားခြင်း၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော English Test Level များရရှိထားပါက English စာအတန်းများထပ်မံယူရန် မလိုအပ်ပါ။
   • TOFEL – 35-45
   • Cambridge English Score – 154
   • PTE-A Overall – 40.8
   • Wall Street English – Level 18 - 20

L4DCBM တွင် သင်ကြားရသောဘာသာရပ်များ

This module provides essential skills required by computing students. The skills taught include study, presentation, report-writing and data handling skills. It will prepare students for successful outcomes in their studies and provide them with skills that can be applied in the workplace.

This module helps students to develop a good understanding of basic theory and useful practical skills of networking and communication that are vital in today’s connected world.

This module addresses the development of practical skills in the configuration, maintenance, fault finding and trouble-shooting of modern computer systems and develops knowledge of computer architecture.

This module provides students with the practical skills required in website design such as understanding of markup languages, style sheets, design techniques and testing.

This module provides students with thorough training in practical techniques for the design and development of database systems and develops a sound understanding of the underpinning theory.

This module gives students the opportunity to examine how organisations can use all aspects of eBusiness to create new products and services, reduce the cost of existing business processes and improve the efficiency of their operations using typical revenue models.

This module covers the principles and functions of management, teaching students the key elements in planning and decision making and the significance of different controls required in an organization.

This module provides an introduction to the objectives, roles, functions and various forms of business organisation as they adapt to a dynamic and changing environment and also considers information and technology in regards to efficiency and performance.