စီးပွားရေးနှင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့

BSc (Hons) Business Computing and Information Systems

Entry Requirments

NCC L5 Diploma in Computing with Business Management (or) NCC L5 Diploma in Computing ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးရမည်။

subjects
Program Fees for the Final Year

Programme Fees (Online) – 16,600,000 MMK

Old Students Discount - 2,000,000 MMK
1 Distionction (Second Year) - 100,000 MMk

Re-Sit Fees for one Subject
300,000 ~ 400,000 MMK
(UK ဘက်မှ intake Exchange Rate အပေါ်မူတည်ပြီး အလိုက်အပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။)

Additional Payment
Oversea Excursion Trip